Chat with us, powered by LiveChat
Darmowa dostawa od 180,00 PLN
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu na nazwę palety magnetycznej marki Feerie Celeste

2021-01-21

Regulamin konkursu na nazwę palety magnetycznej marki Féerie Céleste 

 

§1 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu na nazwę palety magnetycznej, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma Pixie Cosmetics sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Stawowej 34, 55-003 Nadolice Wielkie, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs obejmuje zaproponowanie nazwy własnej dla palety magnetycznej. Nazwa musi być wymyślona w języku angielskim. 

3. Nazwa powinna nawiązywać do: 

a) grafiki widocznej na palecie i/lub 

b) magicznego charakteru marki Féerie Céleste i/lub 

c) natury, świata fauny i flory. 

4. Nazwa powinna być oryginalna i nigdy wcześniej niestosowana. 

5. Nazwa nie powinna być zbyt długa. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość propozycji nazwy. 

 

§2 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Uczestnik konkursu pod postem konkursowym umieszczonym w serwisie społecznościowym Facebook umieszcza komentarz zawierający proponowaną nazwę. 

3. Jeśli autor zgłasza więcej niż jedną propozycję nazwy, to każda propozycja powinna być zapisana w osobnym komentarzu. 

4. W przypadku wpłynięcia takiej samej propozycji nazwy paletki magnetycznej od więcej niż jednej osoby, decyduje kolejność opublikowania komentarza konkursowego. 

5. Naruszenie regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w konkursie oraz utratę praw do otrzymania nagrody. 

 

§3 

Przebieg Konkursu i terminy 

1. Organizator konkursu w dniu 21.01.2021 roku o godzinie 11:00 publikuje na portalu społecznościowym Facebook post konkursowy, pod którym można zgłaszać propozycje nazwy palety magnetycznej. 

2. Internauci do dnia 24.01.2021 roku mogą dodawać komentarze pod postem konkursowym zawierające ich propozycje nazwy dla paletki magnetycznej. 

3. Komisja Konkursowa wybiera, ich zdaniem, najciekawszą nazwę. 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 27.01.2021 roku za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 

5. Zwycięzca kontaktuje się z marką celem przekazania danych adresowych, na które zostanie przekazana Nagroda. 

6. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie wyznaczonym w pkt. 2, nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina opublikowania komentarza. 

 

§4 

Komisja Konkursowa 

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Członkowie Zarządu Pixie Cosmetics, Aneta Rumińska. 

2. Decyzja Komisji zapada większością głosów. W przypadku równych głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia konkursu, zwłaszcza w przypadku małej liczby zgłoszeń lub niskiego poziomu propozycji. 

 

§5 

Nagrody 

1. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę główną w postaci palety magnetycznej wraz z produktami prasowanymi, które stanowią uzupełnienie kasetki.  

2. W przypadku braku wyłonienia zwycięzcy, osoba lub osoby wyróżnione otrzyma/ją zestaw 3 kosmetyków wybranych z oferty.  

 

§6 

Prawa do nazwy 

1. Z chwilą ogłoszenia wyników, zwycięzca konkursu przenosi na organizatora nieodpłatnie wszelkie prawa do zgłoszonej w konkursie nazwy, w tym autorskie prawa majątkowe i zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych.   

2. Uczestnik, o którym mowa powyżej, zawiera z organizatorem umowę o przeniesienie praw autorskich do nazwy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.    

3. Po otrzymaniu nagrody uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia z jakichkolwiek tytułów w stosunku do Organizatora bądź osób trzecich, które nabyły prawa majątkowe do nazwy. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników konkursu określone są wyłącznie w regulaminie. 

2. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.pixiecosmetics.com  

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.  

4. Osoba do Kontaktu ze strony Organizatora: Aneta Rumińska, e-mail marketing@pixiecosmetics.com 

Pokaż więcej wpisów z Styczeń 2021

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel